Clairvoyance

Clairvoyance betyder "klarsyn" og foregår således at jeg tager kontakt til dine guider og spørger dem, hvad du har behov for at vide. Det kan være, du føler du er fastlåst i en særlig situation og har brug for hjælp til at vide, hvordan du skal forholde dig til den for at komme videre. Nogle gange modtager vi lange beskeder om tidligere oplevelser, der kan være årsag til din nuværende situation, eller beskeder om noget du skal forholde dig til i fremtiden. Andre gange er beskeder korte og kontante. Det er aldrig til at vide, hvad der kommer ud af en clairvoyance.