Adfærdsbehandling


Mange af de udfordringer der opstår, når man har en dagligdag med dyr, skyldes ofte manglende viden om dyrets adfærd. Der bliver årligt, ifølge tal fra Jægerforbubdets hjemmeside, aflivet mellem 60.000-70.000 hunde pga adfærdsproblemer. Ofte kunne dette have været undgået, ved at lave ganske få ændringer i hjemmet. Jeg ser det derfor som min fornemmeste opgave, at hjælpe de dyreejere, der oplever problemer med deres kæledyr, så dette kan undgåes og som gør det muligt at menneske og dyr kan leve i fred og harmoni sammen.


Hos heste skyldes op mod 80 % af de adfærdsproblemer der opstår, fysiologiske problematikker. Hesten kan have ondt og dens eneste måde at fortælle der på er ved at bide, sparke, stejle eller bukke ejeren af. I sådanne tilfælde kan den daglige omgang med dyret pludseligt blive farligt.


Jeg anvender forskellige tilgange alt efter hvilke dyr og mennesker jeg arbejder med. Jeg arbejder altid holistisk, dvs. jeg benytter både den videnskabelige tilgang, min viden om etologi og indlæringspsykologi, når jeg arbejder med dyret, men jeg anvender også min viden om dyrets fysiologi, anatomi og sygdomslære og til sidst arbejder jeg også med det alternative og kan hjælpe med at formidle dyrets stemme til ejeren.


Jeg diagnostiserer aldrig og jeg vil altid anbefale og kræve at ejeren har tæt kontakt med en dyrlæge, hvis adfærden skyldes, at dyret er sygt eller har ondt og først, når dyret er velbehandlet, vil jeg arbejde med dyret. Jeg kan supplere dyrlægens behandling med massage og kraniosakralterapi og kun hvis det er forsvarligt. 


Her er  nogle af de ting jeg kan hjælpe med:


Ressourseforsvar, hunden kan ikke være alene hjemme, hunden jager cyklister, hunden stjæler mad, hunden hopper op og er voldsom i sin adfærd, hesten vil ikke stå stille, når rytteren skal sidde op, hesten vil ikke gå i trailer, hesten vil ikke gå på longe, hesten vil ikke have grime på, hesten er nervøs og meget, meget mere.